Naast een intensief snoeibeleid aan hogere bomen en struikgewas door de beheerder, is er voor gekozen om de natuurlijke en oorspronkelijke vegetatie te beheren en beheersen door natuurlijke begrazing. Dit doen we met behulp van een kudde zeldzame Brandrode runderen.

De begrazing moet voorkomen dat het gebied in een korte tijd “dichtgroeit” met hoger struikgewas, waardoor de openheid en de vrije doorkijk in het gebied verloren zou gaan.

Het Brandrode rund is door zijn ras-eigenschappen uitermate geschikt voor deze taak. De kudde aan de Gouden Ham wordt door een fokprogramma in stand gehouden. Eerder was deze kudde zijn raszuiverheid bijna kwijt geraakt. De beheerder heeft middels een embryotransplantatie-plan de typische raskenmerken weer versterkt en ook versneld de kudde uitgebreid met zoveel mogelijk raszuivere dieren. Na deze ingreep is de kudde groot genoeg om het gebied te begrazen en wordt het gebied door enkel vrouwelijke koeien begraasd.

Alleen aan het eind van de zomer en najaar wordt er enkele maanden een stier aan de kudde toegevoegd. Door natuurlijke dekking met een raszuivere stier wordt er voor jonge aanwas gezorgd van dit zeldzame veeras. De kalveren worden in het late voorjaar in het gebied zelf geboren en gezoogd.

De jonge stiertjes worden als ze ongeveer een half jaar oud zijn uit de kudde gehaald omdat ze vroeg vruchtbaar zijn en het niet wenselijk is dat ze hun eigen familie bevruchten. Deze stiertjes gaan naar boerderij De Dalenshof in Beneden Leeuwen waar ze worden grootgebracht.

Indien nodig worden de dieren in de Moringerwaard bijgevoerd door de beheerder en bij ziektes behandeld. Ook kan evacuatie van het vee nodig zijn wanneer de Maas buiten zijn oevers treedt.