De Moringerwaard wordt beheerd door Chris van Rossum: “Ik vertoef erg graag in dit prachtige en veelzijdige gebied. Deels door persoonlijke belangstelling en interesse in de gevarieerde flora en fauna. Maar ook door mijn taak als pachter van de Moringerwaard om deze omgeving te beheren en te onderhouden. Dit doe ik als nevenactiviteit van ons bedrijf met melkveehouderij aan de Wolderweg in Maasbommel.

Dit stukje agrarisch natuurbeheer is een mooie manier om te laten zien dat traditionele landbouw met winstoogmerk heel goed kan samengaan met zorg voor de natuur.

Als geboren en getogen Maas en Waler heb ik de Megense Ham zien ontstaan. Ik heb jarenlang kunnen volgen hoe een overblijfsel van een dode Maasarm werd gebruikt voor zandwinning. Het latere inrichten van het gebied voor recreatie -en natuur, heb ik ook beleefd als recreant uit de streek. Het werd een geliefde plek om te gaan zwemmen, varen, fietsen, struinen en wandelen. Zo’n mooi gebied in je nabije woonomgeving beschouw ik als een geweldig cadeau.”